Connect with us

Hvad søger du?

Fra 1.500 gratister til 2.000 abonnenter på to år

Tor Arnbjørn, redaktør

“For Willmore er indhold ikke bare et middel til at sælge abonnementer. De forstår vigtigheden af godt indhold.”

“For Willmore er indhold ikke bare et middel til at sælge nogle abonnementer. De forstår vigtigheden af godt indhold og har høje etiske standarder omkring, hvordan vi genererer indtægter uden at give køb på vores troværdighed. Det gør Willmore til en virkelig god sparringspartner, fordi vi kan diskutere, hvordan vi maksimerer indtjeningen, uden at jeg skal forsvare min journalistiske integritet. “

Samarbejdets start: 2017

Mål: Break-even på tre år

Resultater: Overskud efter tre år. Nyt medie søsat pr. 1. december 2018.

Willmore leverede:

1) Abonnementssalg og salg af jobannoncer

2) Gjort gratislæserskare til betalende læserskare

3) Skabt en platform, der servicerer både offentlige og private kunder

4) Udviklet Science Report, så det kan overleve på markedsvilkår 

5) Tiltrukket kunder fra både det offentlige og private erhvervsliv

Vejen til partnerskabet

Tor Arnbjørn, tidligere udviklingschef på DR, kommer til Willmore som consult-kunde og får indledningsvis rådgivning om, hvordan han kan udvikle sin forretning. Tor har startet Science Report, der leverer forskningsformidling, og har fået mediestøtte til at drive det daværende gratismedie. Udfordringen er, at Tor fra et forretningsperspektiv er gået journalist classic-vejen: Han havde skrevet noget virkelig godt indhold, men ikke lagt en strategi for, hvordan han skulle tjene penge på det. Faktisk havde Science Report to af de mest centrale udfordringer, der besværliggør indtjening: Ingen penge at spænde for mediet og ikke noget brand. 

Første step var at få en gratislæserskare til at blive en betalende læserskare. Det gjorde Willmore gennem basic research. Vi ringede og skrev til en masse af de eksisterende læsere og spurgte dem, om de kunne forestille sig at betale for Science Report. På dette tidspunkt, var det primært offentlige institutioner og universiteter, der modtog det. Sammen med redaktionen har vi løbende sparret og er blevet enige om, at hvis vi skal ramme breakeven, så skal vi dreje mediet i en retning, hvor vi også kan servicere nogle private forskningsvirksomheder.

For Science Report var det afgørende at få indtægter, men det var også afgørende for Tor Arndal som redaktør, at han gjorde sig uafhængig af salgsdelen. Det må ikke være vigtigt, hvem der betaler regningen.

”Hvis du den ene uge skal kunne ringe og være kritisk journalist over for de forskellige kilder og den næste uge står med hatten i hånden og spørger, om de ikke vil betale deres regning, så bliver det noget etisk biks. Derfor er jeg rigtig glad for at have den her arbejdsdeling med Willmore, der giver vandtætte skotter. Det gør, at vi kan opretholde vores publicistiske integritet.” 

Henover samarbejdet har Willmore også rådgivet om udviklingen af et nyt medie. 1. december 2018 startede nichemediet Sustain Report, der sætter fokus på det voksende bæredygtighedsmiljø. Her hjalp Willmore med at afklare potentielle kunder og nøgleaktører, både i forhold til hvem der skal sælges abonnementer til, og hvilke stemmer man gerne vil høre. 

For Tor Arndal er ambitionen at få to-tre nichemedier samlet under sig. Det er en nødvendighed for at få en ordentlig økonomi, der ikke er for skrøbelig. Derfor er den fremadrettede tanke også at kigge på, hvor der ligger en tredje niche, der kan bidrage til de to første. Og her er vurderingen, at Willmore bliver en central aktør for at finde de nicher, der ikke er dækket, så der kan laves noget interessant journalistik til et underdækket område. 

Willmores blik på partnerskabet

Vi gik ind i et marked, hvor der var konkurrence, primært fra én stor aktør. Vi kunne se, at der var potentiale, både i Tor, den daværende redaktør Kristoffer Frøkjær og emnet – markedet for forskningsformidling var slet ikke mættet. Vi vurderede derfor, at vi med den rigtige strategi kunne overhale konkurrenterne og blive det førende medie inden for forskningsformidling i Danmark. 

Kerneudfordringen var, at Science Report på daværende tidspunkt ikke tjente penge og ikke var vant til det. Vi skulle flytte brugerne fra at være gratisbrugere til at være betalende brugere. Det kræver en ændring i mindsettet hos læserne, virkelig godt redaktionelt indhold og måske endda en kulturforandring, der gør, at man ’tør’ stå på mål for, at ens indhold er så godt, at du tager penge for det. 

Vi vurderede, at legitimiteten i både indhold og i teamet bag Science Report var så stor, at vi godt kunne opsætte en betalingsmur og fuldstændig fravælge annoncer på sitet. Det skulle være indholdet, der skulle drive indtjeningen – og den høje legitimitet skulle ikke sættes over styr med støjende annonceindhold. 

Vores opgave som konsulenthus er derfor at synliggøre det gode indhold over for relevante aktører og sørge for, at vi ikke oversælger indholdet, så interessen brænder op. Og det har vi gjort ved at række ud på professionel vis, tweake indholdet så mediet også bliver relevant for det private erhvervsliv og ved løbende at hjælpe Tor og Science Report med at træffe beslutninger, der maksimerer indtjeningen uden at gå på kompromis med deres høje journalistiske standarder. 

På den måde har vi været med til at udbrede Science Report til at være et medie, der i dag er på alle danske universiteter. Vi har været med til at udvikle et referencemedie, og vi skal ud på samme rejse som Politiken, men vi skal gøre det med balanceret risiko. På Science Report kan vi ikke investere en halv million kroner mere i en ekstra journalist og en ekstra sælger, fordi man er egenfinansieret. Deri opstår Willmores filosofi om at vinde sammen, for Tor sætter i praksis sin økonomi på spil, og det skal vi have respekt for.

Succesen med Science Report viser, at det er muligt at skabe og vækste et nichemedie, uden at have et kendt brand eller mange millioner i ryggen, så længe der er tillid i partnerskabet til, at vi gør vores bedste inden for rammerne af de ressourcer, der til stede.

Om Science Report

Science Report er et dybdegående nichemedie, som folk, der gerne vil vide noget om dansk forskning kan orientere sig imod. De vil facilitere debat, sprede viden og opdatere folk om dansk forskning, så der etableres en fælles forståelsesramme. Det er skrevet til folk, der beskæftiger sig professionelt med dansk forskning. Ambitionen er at etablere et fællesskab omkring dansk forskning, som ikke fandtes, før Science Report. 

Er du interesseret i, hvordan vi kan hjælpe dig?

Lær Science Report bedre at kende: