Connect with us

Hvad søger du?

Fra nul til to bæredygtige nichemedier på to år

Anders Jerking, chefredaktør for Politiken Nicher

”Willmore er en kompetent, troværdig og professionel samarbejdspartner, der forstår vores medier og vores kunder.”

“Vi har opnået gode resultater på abonnementssalget, og vores kundeservice fungerer godt. Vi har løbende konstruktiv dialog om de uforudsete muligheder og udfordringer, som opstår, når man starter noget nyt. Her er Willmore altid fleksible og klar med anbefalinger.”


Samarbejdets start:2017
Mål:Etablering af 2-4 nichemedier inden 2020
Resultater:To succesfulde, bæredygtige nichemedier

Leverancer 

  1. Håndtering af abonnementssalg og kundeservice
  2. Bekræftede salg til 450+ skoler
  3. Løbende sparring med Politiken om nye medier 
  4. Vurdering af mediernes modenhed og rentabilitet

Salg af nichemedier er anderledes

I første omgang valgte Anders Jerking, chefredaktør for Politiken Nicher, at trække på Willmore for at teste, om der overhovedet var et marked for Skoleliv. Det undersøgte Willmore ved indledningsvis at sælge til institutionelle aktører som Undervisningsministeriet, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen. Herefter var udfordringen at sælge til skolerne, som ikke har en rammesat økonomi til et nichemedie som Politiken, men Willmore rundede hurtigt 100 salg. 

”Vi henvendte os til Willmore, fordi der var tale om en ny type salg. Politiken er jo en omnibusavis, mens nichemedierne henvender sig nichemålgrupper, hvor man typisk også sælger via arbejdspladsen. Vores salg er i højere grad et B2B-salg, og derfor er der meget opsøgende arbejde for os”, siger Anders Jerking.

“Det er en udfordring at lokalisere de rigtige, relevante kundeemner og have en seriøs professionel dialog med dem og ligesom afdække, om der kunne være en interesse, og hvis der er en interesse få lavet nogle aftaler, som både kunderne og vi er glade for. Og der var Willmore oplagt, fordi de har bred erfaring med telesalg og især salg af nichemedier,” tilføjer han.  

Willmore leverer i partnerskabet en salgsafdeling fra scratch, der i et kompetitivt marked sørger for at levere de salg, der giver Politikens nichesatsning vind i sejlene. Willmore leverer effektiv, agil og skalerbar salgseksekvering, og der kan skrues op og ned for salgsressourcerne i overensstemmelse med, hvordan markedet responderer. Samtidig rådgiver de også Politiken Nicher om, hvordan de skal gå i markedet, og kommer med input til salgsstrategi. 

God gentegning

”Sammen med Willmore har vi opbygget nogle gode abonnementsbaser. Der kommer både nye kunder, og vi har en meget fin gentegningsprocent, som jo både er et udtryk for at det er de rigtige kunder/abonnenter, vi har fået i første omgang, men også at abonnenterne er tilfredse med både det produkt, de får, og den kundeservice, som Willmore leverer,” siger Anders Jerking.

For Politiken Nicher er ambitionen at nedbringe eksekveringstiden, så der hurtigere kan etableres nichemedier, fordi det hurtigere kan afgøres, om der kan etableres en bæredygtig forretning rundt om det enkelte nichemedie.

Det skal sikre, at Politiken Nicher i 2020 har to levedygtige medier, der samtidig udgør fundamentet for ben nummer tre, fire og fem og seks op mod 10. 

Stærkt set af Politiken

“Jeg synes, det er stærkt set af Politiken, at der lå noget uforløst brandloyalitet hos skolelærerne, og at de som målgruppe måske kunne have lyst til at anvende et Politiken-produkt, når de skulle stimuleres fagligt eller professionelt”, siger Jesper Skeel, direktør i Willmore.

Det var både modigt, spændende og en faglig udfordring at prøve at lave et nichemedie, for normalt forsøger man at gå ind i et marked, hvor der ikke er en spiller, og prøver at være først der og lave et medie.

“Jeg syntes, at det var interessant, at Politiken valgte at gå efter et publikum, som ikke notorisk er kendt for deres købekraft, nemlig folkeskolerne”, siger han.

Yderligere komplekst blev det af, at der på grundskoleområdet faktisk var et gratismedie, som var betalt af fagbevægelsen, nemlig Danmarks Lærerforening, der har det, der hedder ‘Folkeskolen’. Det er et blad, som du får kvit og frit som en del af dit medlemskab af Danmarks Lærerforening. Og det er per definition svært at erstatte et gratis produkt med et betalt produkt, især i et marked hvor købekraften er begrænset.

Folkeskolen skal med

“Derfor var det fra starten også klart for mig, at det var afgørende, om vi kunne få traction hos den helt almindelige grundskole. Vi skulle nok sælge til de store organisationer og interesseorganisationerne, men hvad med den gennemsnitlige danske folkeskole med 450 elever?” spørger Jesper Skeel.

Heldigvis lykkedes det – og vi kommer til at sælge til flere af skoler også i fremtiden – men det har været en spændende udfordring at trykprøve, om der rent faktisk er en chance for, at nichemedier som Politiken Skoleliv og Politiken Byrum kan opnå kommerciel bæredygtighed. Og selvfølgelig været med til at bidrage til den selvstændige forretning, som Politiken Skoleliv tyder på, at de kan blive, og som skaber grundlaget for udviklingen af nichemedie nummer tre, fire og fem.

Fakta
Politiken Nicher blev etableret i 2017 og udgiver to medier – Skoleliv og Byrum – om henholdsvis skole og byudvikling. Begge medier er abonnementsbetalte og henvender sig til læsere med særlig interesse inden for områderne. 

Er du interesseret i, hvordan vi kan hjælpe dig?

Læs mere fra Politiken Nicher:

Ugens kalender: Politiken Byrum og CAFx afholder konference om nye bydele | Læs »

Lars Qvortrup: Her er 5 ting, vi har lært af turboforløb | Læs »

Debat: Der er ingen vej udenom at indtænke terrorsikring i byerne – så gør det ordentligtLæs »