Nyheder

Politiken Nicher udvider og vil favne det nære sundhedsvæsen

Ultimo august 2019 blænder Politiken Nicher op for deres tredje niche Politiken Sundhed, og vi sætter selvfølgelig rammerne for det kommercielle arbejde.

Som opfølger på de to succesfulde lanceringer Skoleliv og Byrum, kommer nu Politiken Sundhed, der er henvendt til professionelle læsere i den nære sundhedssektor.

Med valget af det nære sundhedsvæsen som omdrejningspunkt befæster Politiken Nicher sin rolle som det førende medie for velfærdsstatens aktører.

Willmores rolle bliver igen at være kommerciel sparringspartner og varetage henholdsvis kundeservice og abonnementssalgsopgaven.

I den forbindelse glæder vi os over nu at servicere tre medier i Politiken Nicher regi, hvilket naturligt giver en række skaleringsfordele.


avatar

Jesper Skeel

Direktør og partner