Connect with us

Hvad søger du?

Derfor gik Politiken Nicher til Willmore

Derfor gik Politiken Nicher
til Willmore

Derfor gik Politiken Nicher
til Willmore

”Willmore er en kompetent, troværdig og professionel samarbejdspartner, der forstår vores medier og vores kunder.”

”Willmore er en kompetent, troværdig og professionel samarbejdspartner, der forstår vores medier og vores kunder.”

– Anders Jerking, chefredaktør for Politiken Nicher

Vi er kommerciel partner på Politiken Nicher. Det betyder, at vi eksklusivt varetager deres salg af abonnementer og aktivt sparrer med ledelsen på strategien og udviklingen af kommende nichemedier.

Vi er kommerciel partner på Politiken Nicher. Det betyder, at vi eksklusivt varetager deres salg af abonnementer og aktivt sparrer med ledelsen på strategien og udviklingen af kommende nichemedier.

Jesper Skeel

Skriv til mig på jesper @ willmore.dk

Salg af nichemedier er anderledes

Salg af nichemedier er anderledes

I første omgang valgte Anders Jerking, chefredaktør for Politiken Nicher, at trække på Willmore for at teste, om der overhovedet var et marked for Skoleliv. Det undersøgte Willmore ved indledningsvis at sælge til institutionelle aktører som Undervisningsministeriet, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen. Herefter var udfordringen at sælge til skolerne, som ikke har en rammesat økonomi til et nichemedie som Politiken, men Willmore rundede hurtigt 100 salg.

”Vi henvendte os til Willmore, fordi der var tale om en ny type salg. Politiken er jo en omnibusavis, mens nichemedierne henvender sig nichemålgrupper, hvor man typisk også sælger via arbejdspladsen. Vores salg er i højere grad et B2B-salg, og derfor er der meget opsøgende arbejde for os”, siger Anders Jerking.

“Det er en udfordring at lokalisere de rigtige, relevante kundeemner og have en seriøs professionel dialog med dem og ligesom afdække, om der kunne være en interesse, og hvis der er en interesse få lavet nogle aftaler, som både kunderne og vi er glade for. Og der var Willmore oplagt, fordi de har bred erfaring med telesalg og især salg af nichemedier,” tilføjer han.

Willmore leverer i partnerskabet en salgsafdeling fra scratch, der i et kompetitivt marked sørger for at levere de salg, der giver Politikens nichesatsning vind i sejlene. Willmore leverer effektiv, agil og skalerbar salgseksekvering, og der kan skrues op og ned for salgsressourcerne i overensstemmelse med, hvordan markedet responderer. Samtidig rådgiver de også Politiken Nicher om, hvordan de skal gå i markedet, og kommer med input til salgsstrategi.

God gentegning

God gentegning

”Sammen med Willmore har vi opbygget nogle gode abonnementsbaser. Der kommer både nye kunder, og vi har en meget fin gentegningsprocent, som jo både er et udtryk for at det er de rigtige kunder/abonnenter, vi har fået i første omgang, men også at abonnenterne er tilfredse med både det produkt, de får, og den kundeservice, som Willmore leverer,” siger Anders Jerking.

For Politiken Nicher er ambitionen at nedbringe eksekveringstiden, så der hurtigere kan etableres nichemedier, fordi det hurtigere kan afgøres, om der kan etableres en bæredygtig forretning rundt om det enkelte nichemedie.

Det skal sikre, at Politiken Nicher i 2020 har tre levedygtige medier, der samtidig udgør fundamentet for kommende nichemedier. 

Stærkt set af Politiken

Stærkt set af Politiken

”Sammen med Willmore har vi opbygget nogle gode abonnementsbaser. Der kommer både nye kunder, og vi har en meget fin gentegningsprocent, som jo både er et udtryk for at det er de rigtige kunder/abonnenter, vi har fået i første omgang, men også at abonnenterne er tilfredse med både det produkt, de får, og den kundeservice, som Willmore leverer,” siger Anders Jerking.

For Politiken Nicher er ambitionen at nedbringe eksekveringstiden, så der hurtigere kan etableres nichemedier, fordi det hurtigere kan afgøres, om der kan etableres en bæredygtig forretning rundt om det enkelte nichemedie.

Det skal sikre, at Politiken Nicher i 2020 har to levedygtige medier, der samtidig udgør fundamentet for ben nummer tre, fire og fem og seks op mod 10. 

Folkeskolen skal med

Folkeskolen skal med

“Derfor var det fra starten også klart for mig, at det var afgørende, om vi kunne få traction hos den helt almindelige grundskole. Vi skulle nok sælge til de store organisationer og interesseorganisationerne, men hvad med den gennemsnitlige danske folkeskole med 450 elever?” spørger Jesper Skeel.

Heldigvis lykkedes det – og vi kommer til at sælge til flere af skoler også i fremtiden – men det har været en spændende udfordring at trykprøve, om der rent faktisk er en chance for, at nichemedier som Politiken Skoleliv og Politiken Byrum kan opnå kommerciel bæredygtighed. Og selvfølgelig været med til at bidrage til den selvstændige forretning, som Politiken Skoleliv tyder på, at de kan blive, og som skaber grundlaget for udviklingen af nichemedie nummer tre, fire og fem.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Hvordan kan vi hjælpe dig?